Dokumenter

Bioøkonomiens grundbegreber

19. dec 2016|6 MB|pdf

Det biobaserede samfund. Jordens befolkning vokser, og vi har brug for mere mad. Klimaforandringerne er både en
realitet og en trussel. Svaret er simpelt: Vi må og skal bruge vores biologiske ressourcer
bedre, så der bliver mad til flere, mindre miljø- og klimabelastning per produceret enhed,
og fornybar biologisk materiale nok til at producere erstatningen.

Download

Beskæftigelsespotentialer i udrulning af bioøkonomi

21. okt 2015|1 MB|pdf

Bioøkonomi kan skabe op mod 24.000 nye og blivende job og bidrage med 22 milliarder kroner mere til samfundets samlede produktionsværdi. Det er tal konsulenthuset Copenhagen Economics er nået frem til efter at have foretaget beregninger på foranledning af 3F's tænketank.

Download

Notat Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

21. okt 2015|121 KB|pdf

AE har udarbejdet et notat, der peger på, at de grønne initiativer kan skabe op til 15.000 permanente og 58.000 midlertidige job.

Download

Grøn omstilling - vejen til nye job og bedre klima

21. okt 2015|13 MB|pdf

3F's Grønne Tænketank har udarbejdet en ny rapport. Rapporten viser, at grønne initiativer kan skabe op til 15.000 permanente og 58.000 midlertidige job.

Download

Beskæftigelseseffekt energi- og klimainiviativer

25. mar 2015|163 KB|pdf

Download

Inspirationskatalog - LO

18. mar 2015|343 KB|pdf

Download

Hovedrapport Miljø, energi og beskæftigelse

12. apr 2013|DK|2 MB|pdf

Vi finder at der med udgangspunkt i forbedringer af miljøet, i dag stadig er store muligheder for at fastholde og også skabe nye arbejdspladser. Projektet består af denne hovedrapport og 4 delrapporter, “Vand og spildevand”, “Jord, affald og renere teknologi”, “Landbrug og natur” samt “Energi og trafik”, og er udarbejdet i et samarbejde mellem Fagligt Fælles Forbund og Det Økologiske Råd.
De fire delrapporter belyser mere detaljeret hvilke miljøforbedringer, der er nødvendige samt hvilken samfundsmæssig og beskæftigelsesmæssig effekt miljøforbedringerne vil medføre.

Download

Grønne veje til vækst

12. apr 2013|DK|2 MB|pdf

I løbet af ganske få år har Danmark mistet mere end 180.000 private arbejdspladser.
Det er et helt konkret billede på de store udfordringer, vi står overfor herhjemme i
forhold til vækst og beskæftigelse.

Download

Grønne job

12. apr 2013|DK|2 MB|pdf

Nærværende udspil fra 3F følger op på tidligere udspil fra 1995 og 2005. Omfanget af de foreslåede investeringer er ajourført, men i beregningen af antal job er anvendt samme tal for antal job pr. investeret million, som blev anvendt i 2005-rapporten ”Miljø, energi og beskæftigelse”.

Download

Grøn omstilling

12. apr 2013|DK|384 KB|pdf

Den 5.-6. september afholdt KL Kommunernes Netværksdage 2012. Jesper Lund-Larsen, 3F var en af oplægsholderne, der gav et indspil til årets tema "Grøn motor, grøn omstilling"

Download

Energistrategi på virksomheden

12. apr 2013|DK|332 KB|pdf

Det er krisetider. Klimaet lider under vores energiforbrug. Derfor er det vigtigt for 3F at komme med et bud på,hvordanmedarbejderne kan være med til at sætte gang i energibesparelser i virksomhederne, med det formål at reducere omkostningerne og på den måde styrke økonomien og ikke mindst være med til at forbedre klimaet. Og samtidig bliver både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø betydeligt forbedret

Download

Arbejdspladser i bioethanol

10. apr 2013|DK|133 KB|pdf

3F har udarbejdet dette notat som giver en beregning på hvor og hvor mange arbejdspladser der kan skabes i forbindelse med opførelse af 2. generations bioethanol fabrikker i Danmark

Download

Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag

10. apr 2013|DK|2 MB|pdf

Grønne veje til vækst - Inspiration til kommunale tiltag. 18 kommuner giver deres bud på grøn vækst.

Download