Danmarkskort

Interaktiv kortSe hvor langt kommunen er i bestræbelserne på implementering af vedvarende energi, energiteknologier og miljøforbedringer

DanmarkskortDanmarkskort

Klimakort

Klimakortet viser hvor langt den enkelte kommune er med energi- og klimainitiativer.

Ideen med kortet er at det også kan bruges som inspiration for kommunerne, virksomhederne og borgere til at igangsætte nye tiltag, der kan være med til at skabe job i lokalområdet, minimere energiforbruget og forbedre klimaet, idet man kan bruge de initiativer som andre kommuner har igangsat eller vil igangsætte til mulige løsninger for ens egen kommune.

Klik her for at se hvor langt den enkelte kommune er med energi- og klimainitiativer.