Kommunernes comeback som forsyningsselskaber

Privatiseringer og liberaliseringer har ikke sænket priserne for forbrugerne.

Genkommunaliseringsbølgen ruller over Europa. Det er konklusionen på en ny Cevea-rapport udarbejdet for 3F.

Mens regeringen skæver til liberaliseringsinitiativer for at effektivisere den fællesejede danske forsyningssektor, fortæller erfaringer fra landene omkring os den modsatte historie: Privatiseringer og liberaliseringer har ikke sænket prisen for forbrugerne - tværtimod.

Læs hele rapporten her.